KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

Borusan Otomotiv Grubu1 olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirirken, aynı zamanda kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin konular hakkında sizleri açık ve şeffaf olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi işlediğimiz süreçlerde sizlere aydınlatma/bilgilendirme metinlerini sunuyoruz.

1 Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcı/servislerimiz.

2. Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz

Kişisel verilerinizi bizimle temasta bulunduğunuz ve bize kişisel verilerinizi sağladığınız çeşitli kanallar üzerinden topluyoruz. Kişisel verileriniz bu kanallar üzerinden otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
Aşağıda Borusan Otomotiv olarak müşterilerimizin kişisel verilerini topladığımız kanallar belirtilmektedir:

 • Showroom, yetkili satıcı/servislerimiz gibi fiziki ortamlar.
 • Telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri,
 • E-posta, SMS/MMS, posta yazışmaları ve dijital platformlarda yapılan yazışmalar,
 • İnternet sitesi ziyaretleri, mobil uygulamalarımız, internet sitelerimizde yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formları,
 • Borusan Otomotiv etkinlikleri, ürün tanıtımları, test sürüşleri,
 • Borusan Otomotiv sosyal medya hesapları.

3. Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz

Aşağıda Borusan Otomotiv olarak müşterilerimize sunduğumuz her bir hizmet/süreç kapsamında hangi kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve bu süreçlerde hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik. Süreçler hakkında bilgi almak için aşağıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz.

Kişisel veri kategorilerinin detaylı açıklamaları için metnin son kısmını inceleyebilirsiniz.

Devamı
 • a. İletişim süreçleri

  Ürün/hizmetlerimizle ilgili bize bir talep ilettiğinizde, bu talebinizi sonuçlandırmak ve size geri dönüş sağlamak için belirli kişisel verilerinizi işliyoruz. Örneğin, size en yakın yetkili servisimizi öğrenmek istediğinizde ya da ürünlerimizle ilgili karşılaştığınız bir problemi bize iletmek istediğinizde, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, tercih ettiğiniz ürün ve yetkili satıcı/servis bilgileri ve aktivite geçmişinize dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

  İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurmak, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi yönetmek ve sürdürmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi almak ve sonuçlandırmak ve geri bildirimleriniz doğrultusunda ürün/hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla işliyoruz. 

  İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile sözleşmenin kurulması veya ifası ya da kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • b. Satış, kiralama ve satış sonrası destek hizmetleri

  Borusan Otomotiv’den bir ürün/hizmet satın almak ya da kiralamak istediğinizde, müşteri kaydınızı gerçekleştirmek, almış olduğunuz ürün/hizmetler için fatura düzenlemek ve sözleşmesel ilişki kapsamında aşağıda açıkladığımız işlemler için kişisel verilerinizi işliyoruz. Benzer şekilde almış olduğunuz ürünlerin satış sonrası destek hizmetleri için yetkili servislerimize başvurduğunuzda da işlemlerinizi gerçekleştirirken belirli kişisel verilerinizi işliyoruz.

  Satış ve kiralamaya dair operasyonel süreçler ile yetkili servislerimizden aldığınız hizmetler kapsamında, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, araç, fatura ve sipariş bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz, finansal bilgileriniz, aktivite geçmişiniz ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve ileti gönderimlerine dair izin tercihlerinizi işliyoruz.

  Filo ve kurumsal müşterilerimize ilişkin süreçlerde müşterilerimizin çalışanları ile yetkililerinin kişisel verilerini işliyoruz. Bu kişilerin yukarıdaki bilgilere ek olarak imza ve imza sirküleri ile unvan bilgilerini işliyoruz. Engelli araç satın alım/kiralama işlemi gerçekleştiren müşterilerimizin ise ek olarak engelli araç kullanım bilgilerini işliyoruz.

  Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, müşteri kaydınızın oluşturulması ve yönetilmesi, fatura düzenlenmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerimizle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve sürdürülmesi, kasko, sigortalama ve garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi, araç tescil ve plaka işlemlerinin gerçekleştirilmesi, takas işlemleri, ruhsat değişimi, hasar işlemleri, yol yardım işlemleri gibi operasyonel süreçlerin yürütülmesi, müşterilerimize ilişkin olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, inceleme ve risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ile yetkili servislerimiz aracılığıyla satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması (örneğin, iş emri oluşturulması, aracın doğru kişiye teslim edildiğinin kontrolü) amaçlarıyla işliyoruz.

  Yukarıda bahsettiğimiz süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • c. İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri

  Borusan Otomotiv olarak müşterilerimize çeşitli indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Bu avantajlardan yararlanmanızı sağlarken yukarıdaki başlıkta belirtilen bilgilere ek olarak pazarlama ve iletişim tercihleri bilgilerinizi işliyoruz. 

  Meslek gruplarına özel indirim sürecimizde ise ayrıca, ilgili meslek grubuna ait olduğunuzu gösteren diploma/mesleki kimlik kartı bilgilerinizi işliyoruz.

  İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün/hizmetler için bağlılık çalışmalarının yürütülmesi, indirim, kampanya ve pazarlama avantajlarımızdan yararlanmanızın sağlanması, ürün/hizmetlerimizin pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla işliyoruz.

  Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • d. Araç rezervasyonları

  Online rezervasyon sitelerimizdeki araç rezervasyon formları ya da iletişim kanallarımız aracılığıyla araç rezerve talebinde bulunduğunuzda talebinizi gerçekleştirmek için kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, rezerve etmek istediğiniz araç bilgileri, rezervasyon ücreti ve ödeme bilgileri ile tercih ettiğiniz yetkili satıcıya dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, araç rezervasyon taleplerini almak ve sonuçlandırmak, rezerve etmek istediğiniz aracın tercih ettiğiniz yetkili satıcıda mevcut olup olmadığını sorgulamak, rezervasyon ücreti ödemelerini gerçekleştirmek ve talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçmek amaçlarıyla işliyoruz.

  Araç rezervasyonları kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin sözleşmenin kurulması için gerekli olması ve kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • e. Servis randevuları

  Aracınız için yetkili servislerimizden hizmet almak amacıyla servis randevusu talep formlarını doldurmanız ya da bizimle iletişime geçmeniz durumunda kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, araç bilgileriniz, randevu bilgileriniz ile tercih ettiğiniz yetkili satıcıya dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, servis randevusu taleplerini almak ve randevu için ilgili yetkili servis ile iletişime geçmek, talebiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak ve aracınıza yapılacak işlemler hakkında yetkili servisimizi bilgilendirmek amaçlarıyla işliyoruz.

  Servis randevusu talepleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin sözleşmenin kurulması için gerekli olması ve kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • f. Test sürüşleri

  Satın almak istediğiniz/ilgilendiğiniz aracın satışından önce performansını test edebilmeniz için test sürüş aktiviteleri düzenliyoruz. Test sürüşleri için bizden talepte bulunduğunuzda, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz ve test etmek istediğiniz araca ilişkin bilgilerinizi işliyoruz. Test sürüşü için bir araya geldiğimiz fiziki ortamda ise ruhsat bilgilerinizi ve test sürüşü yapılan aracın konum bilgilerini işliyoruz. 

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, test sürüş taleplerini almak ve sonuçlandırmak, talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçmek, test sürüşlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek ve test sürüşü yapacak kişinin hukuken gerekli yetkinlik ve belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmek amaçlarıyla işliyoruz.

  Test sürüşleri kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebebi ile işliyoruz.

 • g. İkame araç tahsis süreci

  Aracınızı servise bıraktığınızda veya benzeri bazı durumlarda size ikame araç tahsis edebiliyoruz. Bu kapsamda kimlik, iletişim araç ve müşteri işlem bilgilerinizi, aracın konum bilgilerini, ikame araç tahsisi süreçlerinin yürütülmesi, aracın kullanım süresi boyunca ilgili mevzuat ve kullanım amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolü ve tarafınıza araç tahsisi için gerekli ehliyet şartlarını sağlayıp sağlamadığınızın kontrolü amaçlarıyla işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • h. Kredi başvuruları

  Ürün veya hizmetlerimizi satın alırken kredi imkanlarından yararlanmak istediğinizde, Borusan Otomotiv olarak kredi başvuru-finans süreçleri kapsamında, yukarıda yer alan satış ve kiralama operasyonel süreçleri doğrultusunda işlenen bilgilerinize ek olarak kredi bilgilerinizi ve risk değerlendirmelerine ilişkin bilgilerinizi işliyoruz. Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, aracı satın almak için kredibilitenizi değerlendirme süreçlerinin takibi, sunulan teklifin finansal durumunuza uygunluğunun kontrol edilebilmesi, bize sağladığınız bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi, suç faaliyetleri, usulsüzlük veya kara para aklamayı önleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

  Kredi operasyonu kapsamında iş birliği kurduğumuz iş ortakları, kişisel verilerinizi tabi oldukları mevzuatlar ve kredi başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri kapsamında işlemektedir. Kredi operasyonu kapsamında çalışılan iş ortaklarının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için lütfen ilgili iş ortakları ile iletişime geçiniz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

 • i. İnternet sitelerimizde kullandığımız teknolojiler

  İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve siteler üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, kimlik doğrulama bilgisi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, sitelerimizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel verilerinizi topluyoruz. Bu bilgileri toplarken çerez (cookie) ve benzeri teknolojilerden yararlanıyoruz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgi için internet sitelerimizde yer alan çerez politikalarını inceleyebilirsiniz.  

  Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak ve reklam çalışmaları için internet sitelerimizde analiz, ölçümleme ve hedefleme faaliyetleri yürütüyoruz.

  Yukarıdaki süreçlerde kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz. Bununla birlikte belirli çerezlerin ve üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilmesi için rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. İlgili çerez/uygulamaların kullanıma rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz.

 • j. Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve ileti gönderimleri

  Kişisel verilerinizi ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri anlayabilmek, bu sayede kişiye özel faaliyetler yürütmek ve ürün/hizmetlerimizden en etkin şekilde yararlanmanızı sağlamak için işlemek istiyoruz. Hangi ürünlerin, hizmetlerin ve tekliflerin sizin için uygun olabileceğine bu şekilde anlamaya çalışıyoruz.

  Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve pazarlama iletişimleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi, ürün/hizmetlerimize ilişkin tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınız ile ilgi alanlarınızı, sizinle olan ilişkimiz kapsamında sağladığınız müşteri işlem bilgilerinizi, satın alınan ürün, hizmet süreçlerinde veya anket ve kampanyalarımızda sağladığınız pazarlama bilgilerinizi, mesleğinizi; eğitim durumunuzu; bize sağladığınız kişisel verilerinizin analizi sonucunda elde edilen verilerinizi işliyoruz.

  Tercihiniz uyarınca bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, sizi daha iyi tanıyabilmek ve size özel fırsatlar sunmak için işliyoruz. Örneğin,  eğitim durumunuz, mesleğiniz, ilgi alanlarınız uyarınca size özel fırsatlar tasarlamamızı ve sunmamızı isterseniz bu bilgilerinizi işliyor ve size özel fırsat/hizmetlerden yararlanmanızı sağlıyoruz. Bizimle bu kapsamdaki kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmadığınızı, bu bilgileri size operasyonel kapsamda hizmet verebilmek için zorunlu olarak talep etmediğimizi belirtmek isteriz.

  Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve pazarlama iletişimleri kapsamında iki ayrı konu için rızanızı soruyoruz. Aşağıda bu rızaların neyi ifade ettiğine ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarımıza yer verdik:

  Kişisel verileri pazarlama faaliyetleri kapsamında işleyebilmek için sorulan rızanız (kısaca “Kişisel Veri İşleme Rızası”); ürün/hizmetlerimize dair deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek, profilleme, segmentasyon ve pazarlama analizleri süreçlerini yürütmek, müşterilerimizin ihtiyaç, tercih ve ilgi alanlarını anlamak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve ilgi alanlarına uygun ürün/hizmetleri sunmak, pazarlama stratejilerimizi belirlemek ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebilmek için sorulmaktadır.

  Ticari elektronik ileti (mesaj/arama/e-posta vb.) gönderimleri için sorulan rızanız (kısaca “İleti Gönderim Rızası”); kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler, teklif ve fırsatlarımızdan sizi haberdar edebilmek amaçlarıyla sms, e-posta gibi iletiler gönderebilmek veya telefon araması yapabilmek için sorulmaktadır.

  Kişisel Veri İşleme Rızası ile İleti Gönderim Rızası tercihleriniz ayrı ayrı sorulmakta ve seçme fırsatı sunulmaktadır.

  Hem kişiye özel pazarlama faaliyetleri hem de ileti gönderimleri için vermiş olduğunuz rızalarınızı bizimle iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz.

  Yukarıda belirttiğimiz faaliyetler için rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz.

 • k. Müşteri memnuniyet anketleri

  Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizle ilgili deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak için memnuniyet anketi çalışmaları yürütüyoruz. Bu anketler sayesinde ürünlerimizi müşterilerimizin geri bildirimleri uyarınca iyileştirme ve geliştirme imkanına sahip oluyoruz. Aynı zamanda ürünle ilgili olumsuz deneyiminiz olması durumunda memnuniyetinizi sağlamak için gerekli adımları atabiliyoruz.

  Memnuniyet anketleri kapsamında kimlik bilgileriniz, anketi size gönderebilmek/sizinle iletişim kurabilmek için gerekli iletişim bilgileriniz, memnuniyet anketi bilgileri, kişisel verilerinizin işlenmesi ve ileti gönderimlerine dair izin tercihleriniz ve aktivite geçmişi bilgilerinizi işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi işlerken bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanıyoruz. 

  Müşteri memnuniyet anketlerinin gönderilebilmesi için elektronik ticari iletiler ile ilgili mevzuat kapsamında ileti almaya rıza vermiş olmanız gerekir. Aksi halde, ilgili mevzuatta bu konuda farklı bir istisnanın da bulunmaması halinde, memnuniyet anket gönderimi yapılmamaktadır.

 • l. İş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

  Kişisel verilerinizi, ürün/hizmetlerimizin kalitesinin, performansının ve güvenliğinin artırılması ile ürün/hizmetlerimizin etkinliğinin ve deneyimlerinizin ölçümlenmesi için analizler gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işliyoruz. Bu sayede iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sizlere daha iyi ürün/hizmetler sunabilmeyi amaçlıyoruz.

  Çalışanlarımızın performans değerlendirme süreçlerinin, müşterilerimiz ile temaslarının ve iş faaliyetlerimizin takibi ve yönetilmesi amacıyla müşterilerimize ait verilerin incelenmesi, kontrolü ve analizini gerçekleştiriyoruz.

  Yukarıda belirttiğimiz süreçlerde kişisel verilerinizi işlerken kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanıyoruz.

 • m. Bilgi güvenliğinin sağlanması

  Bilgilerinizi kayıp, hasar ve yetkisiz erişime karşı korumak, ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak ve bilgi teknolojileri sistemlerini yönetmek amaçlarıyla işliyoruz (örneğin, sorun giderme, güvenlik testleri, sistem bakımları, verilerin barındırılması, raporlama faaliyetleri kapsamında müşterilerimizin sistemlerimizde yer alan kişisel verilerini işliyoruz).

  Bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında kişisel verilerinizi işlerken, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 • n. Hediye, hoş geldin paketi, davetiye ve katalog gönderimleri

  Müşteri ve potansiyel müşterilerimize teşekkür etmek, posta ile davetiye, katalog, broşür, hediye göndermek ve bu sayede müşteri bağlılığı ve memnuniyetini sağlamak için kimlik ve iletişim verilerinizi işliyoruz. Bu gönderimler kapsamında kişisel verilerinizi işlerken, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 • o. Etkinliklerde fotoğraf ve video çekimleri

  Müşterilerimize yönelik pazarlama etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesaplarımız ve Borusan Otomotiv’in çevrimiçi/çevrimdışı yayınlarında kullanmak üzere fotoğraf/video çekimleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler kapsamında fotoğraf/videoların çekilebilmesi, kullanılması ve yayınlanması için hukuken gerekli izinleri sizlerden temin ediyoruz.

  Etkinliklerimizdeki fotoğraf/video çekimleri kapsamında kimliğiniz, iletişim bilgileriniz ve fotoğraf/video kayıtlarınıza ilişkin kişisel verilerinizi işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi işlerken kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 • p. Tesis ziyaretleri kamera kayıtları

  Showroomlarımızı, tesislerimizi ya da yetkili satıcı/servislerimizi ziyaretiniz esnasında güvenliğin sağlanması için güvenlik kameraları kullanıyoruz. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerinizi, tesis güvenliğinin sağlanması ve kayıtların olası hukuki uyuşmazlıklarda/güvenlik problemlerinde dikkate alınması amaçlarıyla işliyoruz.

  Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi işlerken kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 • q. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi

  Borusan Otomotiv olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin kendi iç denetim süreçlerimiz veya yetkili kurumların denetimi sonucunda incelenmesi ve denetimi söz konusu olmaktadır. Bu metinde yer verdiğimiz süreçleri yürütürken elde edilen kişisel verileriniz, iş süreçlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  Denetim süreçleri kapsamında kişisel verileriniz, kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimiz gereği işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

 • r. Yasal yükümlülüklerimiz ve hukuki süreçler

  Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi işlememiz ve bu kurumlarla paylaşmamız gerekmektedir (örneğin, satın aldığınız aracın tescil işlemlerinin yapılmasında ya da hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizi paylaşmamız söz konusu olmaktadır). Ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz işlemlerde yasal yükümlülüklerimiz gereği kimlik tespiti ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi yükümlülüklerimiz söz konusudur. Bu kapsamda sizden kimliğinizi tespit edici belgeler talep edilmektedir.

  Ayrıca, olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, kimliğiniz, talepleriniz, aktivite geçmişi ve müşteri işlem bilgileri ile hukuki işlem bilgileriniz, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında işleniyor olacaktır. 

  Yukarıdaki süreçler kapsamında kişisel verileriniz, kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimiz gereği işlenmesi ile kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

4. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi hangi taraflarla, ne amaçlarla paylaştığımız hakkında bilgi için aşağıda başlıklara tıklayabilirsiniz:

Devamı
 • a. Yetkili satıcı ve servislerimiz

  Borusan Otomotiv olarak ürün/hizmetlerimizi yetkili satıcı ve servislerimiz aracılığıyla sizlere sunuyoruz. Bize ya da ilgili yetkili satıcı/servisimize ilettiğiniz taleplerde, taleplerinizi sonuçlandırmak, satış, kiralama ve satış sonrası destek hizmetleri dahil olmak üzere talebinize ilişkin işlemler hakkında yetkili satıcı/servisimizi bilgilendirmek, yetkili satıcı/servislerimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin operasyonel süreçleri yürütmek amaçlarıyla kişisel verilerinizi ilgili yetkili satıcı/servisimiz ile paylaşıyoruz.

 • b. Üreticiler

  Borusan Otomotiv olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin üreticileri ile yurtiçi ve yurtdışında kişisel veri paylaşımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu paylaşımı, iş süreçlerimizin incelenmesi ve raporlanması, üreticilerimizin global kural ve uygulamalarına uyumluluğumuzun sağlanması ile doğrudan üreticilerimiz tarafından ya da ortak iş birliği çerçevesinde sunulan ürün/hizmetlerden yararlanmanızın sağlanması amaçları çerçevesinde yürütüyoruz.

 • c. Tedarikçiler ve iş ortakları

  İş süreçlerimizi yürütürken belirli ürün/hizmetlerin sağlanmasında yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü taraf firmalardan hizmet alıyoruz. Bu firmalar bize doğrudan ürün/hizmet desteği sunabilir ya da belirli bir ürün/hizmetin sunulabilmesi için altyapı desteği sağlayabilir. Bu kapsamda destek aldığımız firmalarla, üçüncü taraf firmalardan ürün/hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, kredi süreçlerinin yürütülmesi, kasko ve sigorta süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin ya da pazarlama çalışmalarının yürütülmesinde iş ortakları ile iş birliği sağlanması, iş sürekliliğinin sağlanması, tedarikçi/iş ortağı ilişkilerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışında paylaşıyoruz.

 • d. Grup şirketlerimiz

  Şirketimiz grup şirketlerinin politika ve kurallarına uyum sağlamakla yükümlüdür.

  Bu kapsamda kişisel verileriniz iş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması için ilgili grup şirketlerimiz ile paylaşılmaktadır.   

 • e. Yetkili kurum veya kuruluşlar

  Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi bu kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi öğrenmek, verilerinizin düzeltilmesini/güncellenmesini talep etmek gibi belirli haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

 • Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz (bu form, Şirketimize yapacağınız başvurularda mevzuat gereği yer alması zorunlu unsurlar ve kullanılmak istenen haklara ilişkin yönlendirmeler içermektedir).
 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.


Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

Kişisel veri kategorilerinin detayları

Kişisel verileriniz ve ait oldukları veri kategorilerine buradan ulaşabilirsiniz.