KAYBOLMAYAN DEĞERLER.

BMW'de geri dönüşüm.

Yeni bir model daha üretime bile girmemişken, verimli ve çevreyle dost olmasını sağlayacak temel prensipleri belirlenir.. Kullanılan geri dönüşüme uygun bileşimler, azaltılmış malzeme çeşitliliği ve titizlikle ayrıştırılmış malzemeler ile BMW, otomobillerin hızlı ve etkin bir şekilde geri dönüşümlerinin yapılabilmesine olanak tanır. Bu konsept, BMW Group'u sürdürülebilirliği destekleyen şirketlerden oluşan dünyanın en önemli listesi Dow Jones Sürdürülebilirlik Grup Endeksi’nde liderler arasına sokmuştur.

Devamı

ÇEVRE AÇISINDAN KABUL EDİLEBİLİR YENİDEN KULLANIM.

Herhangi bir yöntemle işlenmiş hurdanın her bir kilogramı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Değerli ham maddeler, üretim döngüsüne iade edilir ve çevre üzerinde oluşan baskı azaltılır. Kontrollü iade, ön işlem, parçalama ve arta kalan otomobilin geri dönüşümü, kullanım ömürlerinin sonuna gelen otomobilleri kapsayan ve çevre açısından kabul gören dört aşamadır.

 • Kontrollü toplama

  Geri dönüşüm işlemi, otomobilin bir toplama noktasına veya onaylı bir işlem tesisine kontrollü olarak teslim edilmesiyle başlar. Otomobilin resmi olarak trafikten çıkarılması için gerekli olan geri dönüşüm onayının verilmesi, yalnızca bu tesislerin görevidir.

 • Kullanılan sıvıların boşaltılması

  Ön işlem aşamasında öncelikle hava yastıkları ve diğer payroteknik bileşenler yakılır. Uygun geri dönüşüm işlemi otomobildeki tüm sıvıların özel bir stand üzerinde boşaltılmasıyla başlar. Bu çalışma alanı örneğin klimadaki soğutma sıvısının ve fren hidroliğinin boşaltıldığı, soğutma sıvısı, motor yağı ve şanzıman sıvısının tahliye edildiği ve özel bir alet kullanılarak yakıtın dışarıya pompalandığı yerdir. Sıvıların her biri ayrı ayrı saklama kaplarına boşaltılır ve özel tesislerde yenilenir veya olduğu gibi kullanılır.

 • Parçalama

  Gelecekte yasayla, kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir otomobilin ağırlığının yüzde 85'ini oluşturan parçalar, mevcut halleriyle kullanılmaya devam edilecek veya yeni parçaların üretimi için kaynak malzeme olarak kullanılacaktır. Metal parçalar için bu hedefe şimdiden ulaşılmıştır. Cam ve birçok plastik parça şimdiden ekonomik olarak geri kazanılabilir. BMW yeni tekniklere öncülük ederek bu süreçte hayati bir rol oynamıştır. Uzmanlıkla parçalanan motorlar yenilenebilir ve üstün bir geri dönüşüm formu olarak orijinal amacına uygun şekilde yeniden kullanılabilir.

 • Geriye kalan otomobilin geri dönüştürülmesi

  Parçalama işleminin ardından otomobilin geri kalanı kesim tesisine gönderilir. Bu tesisler gövdenin geri kalanını avuç içi boyutunda parçalar halinde keser ve ayırır. Plastikler, kumaşlar, demir ve demir olmayan metaller yeniden kullanılır.

GERİ DÖNÜŞÜME UYGUN TASARIM.

BMW’nin Geri Dönüşüme Uygun Tasarım mühendisleri, verimliliği ve çevre açısından kabul edilebilirliği öncelikli kılarak kullanım ömrünün sonuna gelen otomobillerin geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi yöntemini belirler. Bu yüzden geri dönüşüm ürün geliştirme süreciyle bütünleşmiş bir boyuttur. Parça tasarımı, malzeme seçimi ve birleştirme teknikleri gibi hedefi geri dönüşüm olan konular sonuç olarak çok erken safhada göz önünde bulundurulabilir. Mühendislerin diğer hedefi de geri dönüştürülmüş, kalitesi onaylanmış ikinci el malzemelerin yeni otomobillerde kullanılmasıdır. Bu kendi kendine yeten malzeme çevriminin yolunu açar.

YAPIM HALİNDEKİ YENİ AKILLI BİLEŞENLER.

BMW’nin en önemli hedefi, tüm çalışma ömrü dahilinde otomobilin çevreye olan etkisini en aza indirmektir. Ayrıca, her yeni otomobilin geliştirilmesi ve üretimi çevre açısından kabul edilebilir ve verimli yeniden kullanımının yolunu açar.

 • Çevre açısından kabul edilebilir yeniden kullanım için önlemler

  • Geliştirme safhasında tasarım mühendisleri tüm bileşenlerin geri dönüştürülebilme özelliğini değerlendirir ve elde ettikleri bulguları parça çizimlerine kaydeder. • Tampon kaplamaları, kokpit gibi büyük parçalar için geri dönüşüm konsepti hazırlanır. • Malzeme seçiminde çeşitliliği azaltmak ve geri dönüştürülemeyecek malzemelerin kullanımından kaçınmak için gayret gösterilir. • Akıllı birleştirme teknikleri bileşenlerin parçalandıktan sonra malzemeye göre sınıflandırılabilmesini sağlar. • Bileşenin çevreye olan etkisi “yaşam çevrimi değerlendirmesi” vaka çalışmalarıyla sistematik olarak değerlendirilir. • Her BMW otomobilinin belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak üzere sanal ve fiziksel parçalama analizleri gerçekleştirilir. • BMW, parçalama analizlerinin bulgularını eğitim kursları ve detaylı dokümantasyonla geri dönüştürme sürecine dahil olan tüm ekonomik operatörlerle paylaşır.

 • BMW otomobillerinin verimli şekilde geri dönüştürülmesi

  Bu önlemler tüm BMW otomobillerinin • hava yastıkları ve emniyet kemeri gergileri gibi payroeknik bileşenlerinin standart bir arayüz vasıtasıyla tamamen yakılabilmesini, • tüm işletim sıvılarının, başka bir deyişle yağların, yakıtların, soğutma ve hidrolik sıvılarının, klima soğutma sıvılarının vb. belirli tahliye veya gider noktalarından hızlı ve eksiksiz biçimde boşaltılabilmesini, • 200 gramdan daha ağır plastik bileşenlerin malzeme tanımına sahip olmasını, • ekonomik geri dönüşüme uygun büyük plastik parçaların hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilmesini sağlar.

KULLANIM ÖMRÜNÜN SONUNA GELEN OTOMOBİLLERİN TOPLANMASI.

Bunun sonucunda, bir otomobili elinde tutan son kişi veya otomobilin sahibi kullanım ömrünün sonuna gelmiş otomobili bir toplayıcıya ya da diğer iade noktasına veya onaylı bir işleme tesisine teslim etmelidir. Daha sonra kendilerine otomobilin resmi olarak trafikten çıkarılması için geri dönüşüm onayı verilecektir. BMW adına çalışan iade noktaları kullanım ömrünün sonuna gelen BMW otomobillerini ücretsiz olarak alır. Ücretsiz olarak geri alınacak otomobiller için aşağıdaki temel koşullar sağlanmalıdır: Kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan otomobil bütün halde (özellikle motoru, tahrik ünitesi, gövdesi, katalitik konvertörü, değerini belirleyen elektronik bileşenleri ve diğer temel parçaları) ve atıklardan arındırılmış olmalıdır.