BMW Gönüllü Geri Çağırma Sorgusu | BMW Türkiye

BMW GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA.

BMW Motor Yağı Dolum Kapağı Değişimi.

BMW GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA.

BMW Motor Yağı Dolum Kapağı Değişimi.

BMW GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA.BMW Motor Yağı Dolum Kapağı Değişimi.

MOTOR YAĞI DOLUM KAPAĞI DEĞİŞİMİ.

Borusan Otomotiv, müşterilerinin kullanmakta olduğu ürünlerinin, üretici tarafından bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak ücretsiz geri çağrılma ve düzeltilme faaliyetlerini yürütmektedir. Üretici Teknik Departmanı’nın önerileri ile Gönüllü Geri Çağırma işlemlerinin uygulanması otomobilinizin üstün kalite ve yüksek teknik standartlarının devamlılığının sağlanması açısından önem taşır.

Bu sayfada, BMW otomobilinizin “BMW Motor Yağı Kapağı Değişimi” konulu Gönüllü Geri Çağırma işleminden etkilenip etkilenmediğini sorgulayabilirsiniz.

Devamı