BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

BMW’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM.

BMW’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM.
  Her şeyden önce kaynakları korumaya odaklanan BMW, tamamen sürdürülebilir bir şirket olmayı hedefliyor. CO2 emisyonlarının azaltılmasından geri dönüşüme, hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesine ve hatta yer fıstığı yetiştirmeye kadar, BMW’nin kurumsal stratejisini yönlendiren bütünsel yaklaşımın detayları Joy Blog’da.


  26.05.2021

  Devamı
  “Sürdürülebilirlik kavramını yeni bir seviyeye taşıyoruz.’’
  Oliver Zipse / BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı

  Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan bu açıklama, BMW’nin kendisi için belirlediği ve üzerine çok daha fazlasını koymak istediği önemli bir mihenk taşını temsil ediyor. Kendisi için onlarca yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir standartlar belirleyen şirket, içinde bulunduğumuz şu günlerde CO2 emisyonlarını azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya odaklanıyor.

  Sayısız alanda faaliyet gösteren BMW’nin, sürdürülebilirlik konusunda bütünsel bir yaklaşımın peşinde olduğunun altını çizen Zipse, konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Yönetim kademesinden satın alma birimlerine, geliştirme departmanından üretim hattına kadar tüm birimlerde aynı odak noktası ile hareket ediyoruz. Sürekli gelişimi, bize yön veren bir kılavuz olarak görürüz.”

  BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

  GELECEĞİN MOBİLİTESİ İÇİN NET HEDEFLER.

  BMW Group, günümüzden başlayarak 2030 yılına kadar uzanan zaman dilimi için net bir şekilde ifade ettiği hedeflerinin şeffaflığını korumak konusunda ısrarcı. Gelin bu hedeflerin neler olduğuna bakalım:

  • Bilimsel açıdan güçlü CO2 kısıtlama planları kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılacağı öngörülüyor.
  • Yedi milyon elektrikli otomobilin pazara sunulması planlanıyor.
  • Sürdürülebilir otomobillerin üretimi, her bir otomobil için salınan CO2 emisyonunun otomobilin tüm yaşam döngüsü boyunca en az üçte bir oranında azaltılması gerektiği anlamına geliyor.
  • BMW fabrikalarındaki üretim sonucu açığa çıkan CO2 emisyonlarının global anlamda %80 oranında azaltılması planlanıyor.
  • Döngüsel ekonomi, kaynak yönetiminde altın standart olarak kabul ediliyor.
  • BMW ayrıca tüm sektördeki en sürdürülebilir tedarik zincirine sahip olmayı hedefliyor.

  BMW’nin kurumsal hedeflerinden bir diğeri ise hem BMW’nin ne kadar sürdürülebilir bir şirket olduğunu hem de bu iddialı hedefleri hayata geçirme konusunda hangi noktada olduğunu şeffaf bir şekilde ortaya koyan bütünleştirilmiş bir rapor oluşturmak. Konuyla ilgili olarak “Güvenin şeffaflıktan doğduğuna inanıyor ve sürdürülebilirlik faaliyetlerimize yönelik bağımsız testleri her zamankinden daha katı bir hale getiriyoruz” sözlerini kullanan Zipse’nin açıklamalarını destekleyen BMW Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nicolas Peter, sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin rakamların, mali rakamlar ile aynı önemi taşıdığını ifade ediyor.

  GELECEĞİN TEMELİ: E-MOBİLİTE.

  BMW’nin sürdürülebilirlik stratejisinin önemli parçalarından biri de sunduğu elektrikli otomobil serilerini genişletmek (➜ Daha fazla bilgi için: BMW i 10 Yaşında). Elektrikli otomobil sayısının artmasıyla CO2 emisyonlarında düşüş yaşanması hedefleniyor. 2023 yılından itibaren yaklaşık on iki elektrikli modelle yollarda boy göstermeye hazırlanan BMW Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Zipse, konuyla ilgili olarak “Tamamen elektrikli modellerimizi hızlı bir şekilde geliştirerek bu otomobillerin daha ulaşılabilir olmalarını hedefliyoruz,” diyor. Bu gruba hidrojen teknolojisi ve yakıt hücreleri kullanan otomobiller de dahil (➜ Daha fazla bilgi için: Hidrojen Yakıt Hücreli Otomobil Teknolojisi). Örneğin, BMW i Hydrogen NEXT modelinin küçük ölçekli üretimi çok yakında başlayacak.

  BMW elektrikli otomobillerinin üretim sürecinde kullanılan otomobiller de elektrikle çalışıyor. Landshut kentindeki BMW fabrikasında lojistik ve üretim süreçlerinde kullanılan 500’den fazla otomobilin yanı sıra çekicilerden süpürme araçlarına, forkliftlerden elektrikli kamyonlara kadar nakliye sisteminin tamamı elektrikle çalışıyor.

  BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

  HEM DOĞA HEM DE İNSANLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER.

  BMW, sürdürülebilirliği hem doğa hem de insanlar için en doğrusunu yapmak olarak tanımlıyor. Şirket, üretimde kullanılacak ham maddelerin hem çevre dostu hem de sosyal ve etik açıdan sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine büyük önem veriyor (➜ Daha fazla bilgi için: Sürdürülebilir Malzemeler). Çevre dostu malzemelerin tedarik sürecinde göz önünde bulundurulan noktalar arasında çevresel ve sosyal standartların yanı sıra insan haklarına uygunluk, doğal kaynakların korunması ve tedarik zincirinde CO2 emisyonlarının azaltılması yer alıyor.

  Zincir; BMW Group fabrikalarındaki üretimle değil, ham maddelerin tedarikiyle başlıyor. Bu anlamda şirket, sorumlu kaynak kullanımında çevresel, sosyal ve idari bakımdan en yüksek standartların uygulanması konusunda ısrarcı davranıyor. Batarya üretiminde vazgeçilmez bir yeri olan kobaltı bu duruma bir örnek olarak gösterebiliriz. BMW, bu kapsamda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sorumlu madencilik uygulamalarının temelini atmayı görev edinen "Cobalt for Development" adlı sektör girişimini başlatmış bulunmakta. Girişim kapsamında ele alınan konular arasında maden bölgelerinin yönetimi, yasalara uyum, insan hakları, sağlık ve güvenlik ve çevre yönetimi yer alıyor. ResponsibleSteel organizasyonuna da destek veren BMW, madenlerden başlayarak tüm değer zinciri boyunca çevresel ve sosyal standartların bir parçasını oluşturan sürdürülebilirlik kurallarına duyduğu saygıyı gösteriyor.

  BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ.

  BMW, kobalttan elektriğe kadar sadece yenilenebilir elektrik kaynakları kullanılarak üretilen malzemeler ile sürdürülebilir bir tedarik zincirine sahip olmayı hedefliyor. Alüminyum üretimi yoğun enerji tüketimine neden olduğundan, yeşil elektrik kullanımı CO2 emisyonlarının azaltılması bakımından büyük bir potansiyele sahip. Landshut fabrikasındaki hafif metal dökümevinin yıllık ihtiyacının neredeyse yarısını güneş enerjisiyle üretilen alüminyum karşılıyor.

  BMW, Dingolfing ve Münih fabrikalarında BMW iX ve BMW i4 modellerini (➜ Daha fazla bilgi için: 10 Adımda Elektrikli Otomobillerin Şarj Klavuzu) üretmek için yerel yeşil enerji kaynağı olan hidrolik enerjiyi kullanılıyor. Leipzig fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak için rüzgar enerjisinden yardım alınırken Meksika’daki San Luis Potosí fabrikasında güneş panelleri ile enerji üretiliyor. Zipse, gelecekte tüm fabrikalarının ve üretim noktalarının tamamen iklim dostu olacağını söylüyor.

  BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

  GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ.

  Anahtar kelime “kapalı döngü malzemeler’’. Geri dönüşüm ise kaynak koruma planının elbette önemli bir parçasını oluşturuyor. BMW, batarya hücrelerinde kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler için kapalı ve sürdürülebilir bir döngü oluşturmayı hedefliyor (➜ Daha fazla bilgi için: Bir BMW Batarya Hücresinin Yaşam Döngüsü). Bu, örneğin gelecekte lityum iyon batarya hücrelerinin, sürdürülebilir malzeme seçiminden batarya hücresi bileşenlerine ve üretimden geri dönüşüme kadar mümkün olduğunca kapalı bir değer zincirinin parçası olması gerektiği anlamına geliyor.

  Diğer malzemeler için de aynı yaklaşımın kullanılması hedefleniyor. Örneğin BMW, kullandığı çeliği de geri dönüştürüyor. Kapıların metal levhalardan kesildiği preshanelerden gelen artıklar dahil tüm çelik atıkları ya doğrudan malzeme döngüsü içinde yeniden kullanılıyor ya da çelik endüstrisine geri gönderilerek tekrar çeliğe dönüştürülmek üzere üreticilerle buluşturuluyor. BMW aynı zamanda, iş ortaklarıyla beraber CO2 emisyonuna neden olmayan bir çelik üretim süreci üzerinde çalışıyor. Bu üretim sürecinin, 2030 yılı itibariyle BMW Group’un çelik tedarik zincirindeki CO2 emisyonu oranını günümüze kıyasla iki milyon ton kadar azaltması bekleniyor.

  BMW’de Sürdürülebilir Üretim. | BMW Joy Blog

  SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: BMW’NİN YER FISTIĞI AÇILIMI.

  Eskiler “damlaya damlaya göl olur” demişler. Bunun güzel bir örneğine, Çin’deki BMW Brilliance Automotive batarya merkezinde yetiştirilen yer fıstıklarıyla tanık oluyoruz. Peki yer fıstıklarının bir otomobil üreticisinin sürdürülebilirlik girişimleriyle ne gibi bir ilgisi olabilir? Yer fıstığı yetiştirmek için mükemmel bir iklime sahip olan bölgedeki BMW çalışanları, fabrikanın etrafındaki kullanılmayan araziye yer fıstığı ekiyor. Hasattan elde edilen gelir ise sosyal altyapı projelerini finanse etmek için kullanılıyor. Her şeyde olduğu gibi, sürdürülebilirlik de küçük adımlarla başlıyor.

  Tüm değer zinciri boyunca ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği, stratejisine sağlam bir şekilde katıştıran BMW, müşterilerine sürekli olarak çevreye duyarlı ürünler sunmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor ve sürdürülebilir üretim yoluyla karbonsuz bir şirket olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. BMW, tedarikçileri için koyduğu net gereksinimlerden kendi ürettiği elektriğe, benimsediği yüksek sosyal standartlardan desteklediği altyapı projelerine ve ürettiği çevre dostu otomobillerden yer fıstığı yetiştiriciliğine kadar sayısız alanda istikrarlı sürdürülebilirliği temel alan yaklaşımının izinden gidiyor.

  * Fotoğraflar: BMW; Yazar: Nils Arnold; Çizimler: Carolin Wabra | Yazı için kaynak: https://www.bmw.com/en/innovation/sustainability-at-bmw.html

  Devamı
  Yeni BMW iX3 | BMW Joy Blog

  BEDENİ MACERACI
  RUHU ELEKTRİKLİ.

  BEDENİ MACERACI
  RUHU ELEKTRİKLİ.

  İLGİLİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YAZILAR:

  BMW i 10 Yaşında. | BMW Joy Blog

  BMW i 10 YAŞINDA.

  Sürdürülebilir Malzemeler. | BMW Joy Blog

  SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER.