GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.

Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

1992’de Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi (kısaltması NEDC) uygulamaya kondu. O zamandan beri, otomobillerin yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini belirlemek üzere bu prosedür kullanılmıştır. Ancak bu laboratuvar testinin koşullarının her zaman gerçekçi tüketim ve emisyon değerlerinin belirlenmesinde dezavantajları olduğu görüldü.

Bu nedenle 2018 Eylül ayından itibaren WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Otomobiller Test Prosedürü) adı verilen yeni bir seyir çevriminin NEDC’nin yerini alması planlanmıştır.

Bu laboratuvar testi, aynı zamanda kirlilik yaratan maddeleri doğrudan yolda ölçen, RDE (Gerçek Seyir Emisyonu) emisyon testiyle desteklenecektir.

Yeni test prosedürleri gelecekte müşterilerin otomobillerinin yakıt tüketimini ve emisyonunu daha iyi tahmin etmesini de mümkün kılacaktır.

Devamı
GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

  NEDC’DEN WLTP’YE.

  Daha gerçekçi test koşulları sayesinde daha gerçekçi tüketim ve emisyon değerleri.

  Yeni WLTP test prosedürü, test koşullarının gerçek koşullara benzetilmesini temel alır; bu da belirlenen değerlerin kişinin gerçek deneyimiyle daha yakın ilişkili olmasını sağlar. Bu değişiklikler arasında yeniden tanımlanmış, önemli ölçüde daha katı test koşulları ve daha yüksek hızlarda daha uzun süreli testler (20 yerine 30 dakika) yer alır.

  CO2 emisyonunun daha kesin bir şekilde elde edilmesi amacıyla yeni test prosedürü daha önce olduğu gibi standart donanımın yanı sıra otomobile ait tüm özel donanım seçeneklerini de içerir. Bu durum, her otomobil tipi için aerodinamik, ağırlık ve sürtünme oranına bağlı olarak mümkün olan en düşük ve en yüksek standart tüketim değeri olmak üzere iki değeri ortaya çıkarır. WLTP sayesinde gelecekte bir otomobilin tüketim ve CO2 emisyon değerlerini daha iyi değerlendirebileceksiniz. Özel otomobil konfigürasyonu durumunda ise bağımsız standart değer doğrudan iletilecektir. Yüksek doğruluğa rağmen, bu test prosedüründe de sapmalar görülmesi mümkündür. Günlük tüketim ve CO2 emisyonu farklı topografik, iklimsel koşullara ve kişisel sürüş tekniğine bağlı olmaya devam eder. Trafik durumu, taşınan mevcut yük ve klima sistemi gibi cihazların kullanımı da otomobilin tüketimi üzerinde etkilidir. Bu da test koşullarının her zamankinden daha gerçekçi olmasıyla daha yüksek yakıt tüketimi ve CO2 değerlerinin yanı sıra elektrikli otomobiller için kağıt üzerinde daha düşük menzil beklendiği anlamına gelir. Ancak bunun gerçek yakıt tüketimi veya menzil üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Üstelik BMW Group tüketim ve menzili iyileştirmek üzere sürekli olarak yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

  BMW Group şimdiden yeni test prosedürüne geçiş için çalışmakta ve yeni otomobiller, yeni motor modelleri ya da teknik düzenlemelerle ürün portföyünü kademe kademe hazırlamaktadır. Bu BMW Group’un tüm filosunda yer alan otomobillerin her zaman yasal yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlayacaktır.

  Eylül 2017’den itibaren WLTP yeni tip onayları için zorunlu olacaktır. Ancak kanun koyucu WLTP ile ölçülen değerlerin başlangıçta NECD değerlerine çevrilerek iletileceğini belirtmiştir. AB Komisyonu bu amaçla tüm otomobil üreticileri için bağlayıcı olacak bir korelasyon tekniği geliştirdi. Böylece geçişin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Süresi ilgili ulusal mevzuata bağlı olacaktır ve bu yüzden pazardan pazara değişiklik gösterecektir.

  Eylül 2018’den itibaren, tüm üreticilerin AB ile İsviçre, Türkiye, Norveç, Liechtenstein, İsrail ve İrlanda’da satılan tüm otomobilleri WLTP’ye uygun şekilde test etme yükümlülüğü olacaktır.

  Son olarak Aralık 2020 itibariyle, otomobil ruhsat alımına yönelik olarak AB mevzuatını kabul eden tüm ülkelerin, tüm otomobiller için WLTP değerlerini belirtmesi ve bildirmesi gerekecektir.

  Devamı
  Yeni test sayesinde laboratuvar ölçümleri, otomobillerin yol performansını daha iyi bir biçimde yansıtacak.
  Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği

  WLTP İLE NEFZ KARŞILAŞTIRMASI.

  Bunlar, eski ve yeni test prosedürü arasındaki özel farklılıklardır.

  Test prosedürü
  NEDC
  WLTP

  GERÇEK SÜRÜŞ EMİSYONU.

  Yolda kirlilik yaratan madde değerlerinin kısıtlanması.

  WLTP’ye ek olarak, RDE (Gerçek Seyir Emisyonu) da Eylül 2018’den itibaren AB ile İsviçre, Türkiye, Norveç, Liechtenstein, İsrail ve İrlanda’daki tüm otomobil üreticileri için zorunlu olacaktır. Söz konusu RDE testlerinde, partiküler maddeler ve nitrojen oksit (NOx) gibi kirliliğe neden olan emisyon değerleri doğrudan yolda ölçülür. Bu yöntem, günlük sürüş sırasında beklenebilecek ortalama emisyon değerlerini belirler.

  Kirlilik yaratan bu maddelerin değerini azaltmak için, BMW Group, modellerinin emisyonunu düşürmek üzere çeşitli teknolojileri kullanır.

  Örneğin BMW BluePerformance önlemleri dizel motorlardaki nitrojen oksit emisyonunu düşürür. BMW Group nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak üzere, nitrojen oksit (NOx) depolama özellikli katalitik konvertör olarak bilinen cihazları kullanır. Ek olarak ve modele göre AdBlue® üre çözeltisi içeren Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) nitrojen oksitin maksimum %90’ını su buharına ve aynı şekilde zararsız nitrojene dönüştürür.

  BMW Group seri üretimde NOx depolama özellikli katalitik konvertörleri ve SCR sistemini kullanan ilk üreticidir.

  2006’dan bu yana dizel otomobillerde partiküllü maddelerin azaltılması amacıyla ek olarak partikül filtreleri de yer almaktadır. Benzinli modellerde de kademeli olarak özel partikül filtreleri kullanılmaktadır.

  Bu sayede BMW Group Eylül 2018’den itibaren tüm yeni otomobillerde zorunlu olacak EU6c egzoz emisyon standardının düşük eşik limiti değerleriyle uyum sağlayabilmektedir. EU6c egzoz emisyonu standardı EU6b’ye kıyasla benzinli motora sahip otomobiller için düşük partikül limitleri öngörür. Aynı limitler, hem EU6b hem de EU6c için çevrim dahilinde dizel motorlar için de geçerlidir.

  Devamı

  AB EGZOZ EMİSYONU STANDARDI.

  Azalan değerler ve artan zorluklar.

  AB egzoz emisyonu standardı, AB dahilinde nitrojen oksitler ve partiküler maddeler gibi egzoz emisyonları için geçerli limitleri tanımlar. Limitler, motor ve otomobil tipine göre değişiklik gösterir. İklimin korunması ve hava kalitesine yönelik olarak limitler artan bir yoğunlaştırmaya tabi tutulur. Bu da otomobil üreticileri için yeni zorluklar oluşturur.

  RDE: BIR BAKIŞTA EN YENI TEST PROSEDÜRÜ

  Yeni kirlilik testi prosedürü hakkında daha fazla bilgi edinin.

  SSS.

  Sorularınız ve yanıtlarımız.

  • WLTP nedir?
  • WLTP sürüş çevrimi nedir?
  • BMW Group WLTP ile ilgili yeni yöntemler konusunda neler yapıyor?
  • WLTP benim için ne anlama geliyor?
  • RDE nedir?
  • EU6 nedir?
  • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ne anlama gelir?
  • BluePerformance nedir?
  • Partikül filtresi nedir?
  • WLTP elektrikli ve hibrit otomobiller için ne anlama geliyor?