GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.

Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.

Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

1992’de Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi (kısaltması NEDC) uygulamaya kondu. O zamandan beri, otomobillerin yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini belirlemek üzere bu prosedür kullanılmıştır. Ancak bu laboratuvar testinin koşulları, gerçekçi tüketim ve emisyon değerleri belirlenmesi bakımından daima bazı dezavantajlar da içermiştir.

Bu nedenle WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) adı verilen yeni bir sürüş çevrimi, 2018 sonbaharı itibariyle kademe kademe NEDC’nin yerini alacaktır

Bu laboratuvar testi, aynı zamanda kirlilik yaratan maddeleri doğrudan yolda ölçen, RDE (Gerçek Seyir Emisyonu) emisyon testiyle desteklenecektir.

NEDC’DEN WLTP’YE.

Daha gerçekçi test koşulları sayesinde daha gerçekçi tüketim ve emisyon değerleri.

WLTP, egzoz emisyonu ve yakıt tüketimi rakamlarının belirlenmesi açısından tüm otomobil üreticileri için yasal olarak bağlayıcı, yeni bir test prosedürüdür. Test koşullarının gerçek koşullara benzetilmesiyle WLTP, pratikte daha ilişkili değerler sağlayacak. Değişikliklerden biri, önemli seviyede artırılan test süresinin (20 dakika yerine 30 dakika) yanı sıra yeniden tanımlanan ve dikkat çekici şekilde daha yüksek test hızlarıdır.

CO2 emisyonunun daha kesin bir şekilde elde edilmesi amacıyla yeni test prosedürü, daha önce olduğu gibi yalnızca standart donanım seçeneklerini içermek yerine, otomobile ait tüm özel donanım seçeneklerini de kapsayacak. Bu durum, her otomobil tipi için donanım seçeneklerine göre, mümkün olan en düşük ve en yüksek standart tüketim değerleri olmak üzere, iki değeri ortaya çıkaracaktır.

Özel otomobil konfigürasyonu durumunda ise bağımsız standart değer doğrudan belirtilebilir.

WLTP sayesinde, gelecekte bir otomobilin tüketim ve CO2 emisyon değerleri daha iyi değerlendirilebilecektir. Bu değerler öncekine göre daha gerçekçi olarak ölçüleceğinden, yanmalı motorlara sahip otomobiller için daha yüksek tüketim ve CO2 rakamları beklenebilir. Elektrikli otomobillerde ise elektrikli menzil azalacaktır.

BMW, halihazırda yeni test prosedürüne geçmek için çalışmalar yürütüyor ve ürün portföyünü yeni otomobiller, yeni motor modelleri ve teknik düzenlemelerle kademe kademe hazırlıyor. Böylece, BMW Group’un tüm filosu için eksiksiz bir WLTP uyumu söz konusu olacaktır.

Eylül 2018’den itibaren AB’nin yanı sıra İsviçre ve Türkiye’deki tüm otomobil üreticileri de yasal olarak yalnızca WLTP prosedürüne göre test edilmiş araçlar üretmekle yükümlü olacaktır. Pazarlarda söz konusu geçiş, ilgili ulusal mevzuata bağlı olacaktır. Ancak Aralık 2020 itibariyle, araç onayına yönelik olarak AB mevzuatını kabul eden tüm ülkeler, tüm araçlar için WLTP değerleri bildirmelidir.

Yeni test sayesinde laboratuvar ölçümleri, otomobillerin yol performansını daha iyi bir biçimde yansıtacak.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği

WLTP İLE NEFZ KARŞILAŞTIRMASI.

Bunlar, eski ve yeni test prosedürü arasındaki özel farklılıklardır.

Test koşulları
NEDC
WLTP
Test süresi
20 dk.
30 dk.
Test mesafesi
11 km
23,5 km
Hareketsiz olarak geçen süre
%25
%13
Test aşamaları
Şehir içi, şehir dışı, (ortalama)
Düşük, Orta, Yüksek, Çok yüksek, (Ortalama); (ek olarak elektrikli otomobiller ve plug-in hybrid motorlu otomobiller için “City”)
Hız
Ortalama: 34 km/sa
Maksimum: 120 km/sa
Ortalama: 46,6 km/sa
Maksimum: 131 km/sa
Çalıştırma sıcaklığı
20–30° C
Soğuk motor çalıştırma
14° C
(23° C’de test edildi 14° C için düzeltildi)
Soğuk motor çalıştırma
Özel donanım seçenekleri
Dikkate alınmadı.
Tüm donanım seçenekleri, aerodinamik özellikler, ağırlık ve sürtünme oranı üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir.

GERÇEK SÜRÜŞ EMİSYONU.

Yolda kirlilik yaratan madde değerlerinin kısıtlanması.

WLTP’ye ek olarak, RDE (Gerçek Sürüş Emisyonu) da Eylül 2018’den itibaren tüm otomobil üreticileri için zorunlu hale gelecektir. Söz konusu RDE testlerinde, partiküler maddeler ve nitrojen oksit (NOx) gibi kirliliğe neden olan emisyon değerleri doğrudan yolda ölçülür. Bu yöntem, günlük sürüş sırasında beklenebilecek ortalama emisyon değerlerini belirler.

BMW, kirlilik yaratan bu maddelerin değerini azaltmak için, modellerinin emisyonunu düşürmek üzere çeşitli teknolojiler kullanır. Bunlar arasında SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) özellikli BluePerformance ile dizel ve benzinli otomobillerdeki partikül filtreleri yer alır. Bu sayede BMW, sonbahar 2018’den itibaren tüm yeni otomobiller için zorunlu olacak olan EU6c egzoz emisyon standardının düşük eşik limiti değerleriyle uyumlu olabilecektir. EU6c egzoz emisyonu standardı, EU6b’ye kıyasla benzinli motora sahip otomobiller için daha düşük limitler öngörür. Aynı limitler, hem EU6b hem de EU6c için çevrim dahilinde dizel motorlar için de geçerlidir.

AB EGZOZ EMİSYONU STANDARDI.

AB EGZOZ EMİSYONU STANDARDI.

Azalan değerler ve artan zorluklar.

AB egzoz emisyonu standardı, AB dahilinde nitrojen oksitler ve partiküler maddeler gibi egzoz emisyonları için geçerli limitleri tanımlar. Limitler, motor ve otomobil tipine göre değişiklik gösterir. İklimin korunması ve hava kalitesine yönelik olarak limitler artan bir yoğunlaştırmaya tabi tutulur. Bu da otomobil üreticileri için yeni zorluklar oluşturur.

EYLÜL 2017

EYLÜL 2017

WLTP ve RDE’ye kademeli geçiş Eylül 2017 itibariyle gerçekleşecektir.

EYLÜL 2018

EYLÜL 2018

Tüm yeni otomobiller WLTP uyarınca onaylanacak ve aynı zamanda RDE test prosedürünün partikül sayısı limitleriyle uyumlu olacaktır. Bu durum, CO2 emisyonu ve tüketim değerlerinin tüm otomobillerde karşılaştırılabilmesini sağlayacaktır.

EYLÜL 2019.

EYLÜL 2019.

Ayrıca, tüm yeni üretilen ve ruhsatı alınan otomobiller de RDE koşulları altında NOx RDE limitleriyle uyumlu olacaktır.

ARALIK 2020.

ARALIK 2020.

Araç onayına yönelik olarak AB mevzuatını kabul eden ülkeler, tüm araçlar için WLTP değerlerini yayımlamalıdır.

SSS.

Sorularınız ve yanıtlarımız.

 • WLTP nedir?

  WLTP, Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü” ifadesinin kısaltmasıdır.

  Bu, Eylül 2018 itibariyle tüm araçlar için yasal açıdan bağlayıcı olacak olan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerinin daha gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için yeni bir test prosedürünü içerir. WLTP, önceden yürürlükte olan NEDC prosedürünün kademe kademe yerini alacaktır.

 • WLTP sürüş çevrimi nedir?

  Bir otomobilin, sürüş tarzına bağlı olarak, yakıt tüketimi ve ürettiği emisyondur. WLTP için tüm dünyadan sürüş verilerinin toplanmasının nedeni de budur. Bu veriler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere farklı ortalama hızlarda, 4 temsili aşamayı tanımlamak üzere kullanılmıştır. Bu aşamaların her birinde, günlük sürüş stiline ilişkin durumları göstermek üzere farklı yoğunluklarda hızlanma, fren ve durma olasılıkları mevcuttur. Bu aşamaların kombinasyonu sürüş çevrimini oluşturur.

 • BMW yeni WLTP prosedürünü nasıl ele alıyor?

  BMW, halihazırda yeni test prosedürüne geçmek için çalışmalar yürütüyor ve ürün portföyünü yeni otomobiller, yeni motor modelleri ve teknik düzenlemelerle kademe kademe hazırlıyor. Böylece, BMW Group’un tüm filosu için eksiksiz bir WLTP uyumu söz konusu olacaktır.

 • WLTP benim için ne anlama geliyor?

  WLTP sayesinde, bir aracın ortalama yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunun ne kadar yüksek olabileceğini çok daha iyi bir biçimde değerlendirebileceksiniz. Bununla birlikte daha gerçekçi değerler, içten yanmalı motorlar için daha yüksek tüketim ve CO2 değerleri, elektrikli otomobiller (plug-in hybrid otomobiller dahil) içinse daha düşük bir elektrikli kullanım menzili anlamına gelecek.

 • RDE nedir?

  RDE, "Gerçek Sürüş Emisyonu” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu, nitrojen oksit ve partikül sayısı gibi kirlilik yaratan maddelerin belirlenmesine yönelik yeni bir prosedürdür. En önemli özelliği, ölçümün laboratuvar yerine gerçekçi sürüş koşulları altında yolda gerçekleşmesidir. Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemi (kısaca PEMS) olarak bilinen bir cihaz, bu amaçla test otomobilinin egzozuna bağlanır.

 • EU6 nedir?

  Euro 6, kirliliğe neden olan maddelere yönelik mevcut egzoz emisyonu standardının adıdır. Partiküler madde ve nitrojen oksit emisyonları için EU5’e kıyasla daha düşük maksimum değerler tanımlar. 2018 sonbaharından itibaren, EU6c emisyon standardı zorunlu hale gelecek ve EU6b’ye kıyasla benzinli otomobillerdeki partikül sayısına yönelik olarak daha düşük limitler belirleyecektir. Aynı eşik limit değerleri, hem EU6b hem de EU6c için çevrim dahilinde dizel motorlar için de geçerlidir.

 • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ne anlama gelir?

  Bu sayede, dizel motorun egzoz sistemine AdBlue adı verilen sıvı amonyak beslenerek otomobilin egzoz emisyon değerleri daha da azaltılabilir. Bu nitrojen oksitlerle reaksiyona girer ve uygun şekilde azaltma sağlar. Geriye su, nitrojen ve CO2 kalır.

 • BluePerformance nedir?

  BMW, otomobillerinin nitrojen oksit emisyonunu daha da azaltmak amacıyla BluePerformance teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, dizel motorun emisyon performansının daha da iyileştirilmesini sağlar. Dizel partikül filtresi ve NOx katalitik konvertöre ek olarak, bazı modellerde AdBlue enjeksiyonuyla birlikte SCR katalitik konvertör (SCR = Seçici Katalitik İndirgeme) egzoz gazlarında bulunan nitrojen oksidin önemli oranda azaltılmasını garanti eder.

 • Partikül filtresi nedir?

  Partikül filtresi, dizel motorlarda ve kısa bir süredir benzinli motorlarda bulunan partiküler maddenin azaltılmasına yönelik bir önlemdir.