GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.

Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

GÜNLÜK YAŞAMA DAHA UYGUN VE DAHA NET.Tüketim, emisyon ve kirlilik oluşturan maddeler için yasal test yöntemlerinde değişiklik.

1992’de Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi (kısaltması NEDC) uygulamaya kondu. O zamandan beri, otomobillerin yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini belirlemek üzere bu prosedür kullanılmıştır. Ancak bu laboratuvar testinin koşullarının her zaman gerçekçi tüketim ve emisyon değerlerinin belirlenmesinde dezavantajları olduğu görüldü.

Bu nedenle 2018 Eylül ayından itibaren WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Otomobiller Test Prosedürü) adı verilen yeni bir seyir çevriminin NEDC’nin yerini alması planlanmıştır.

Bu laboratuvar testi, aynı zamanda kirlilik yaratan maddeleri doğrudan yolda ölçen, RDE (Gerçek Seyir Emisyonu) emisyon testiyle desteklenecektir.

Yeni test prosedürleri gelecekte müşterilerin otomobillerinin yakıt tüketimini ve emisyonunu daha iyi tahmin etmesini de mümkün kılacaktır.

Devamı

NEDC’DEN WLTP’YE.

Daha gerçekçi test koşulları sayesinde daha gerçekçi tüketim ve emisyon değerleri.

Yeni WLTP test prosedürü, test koşullarının gerçek koşullara benzetilmesini temel alır; bu da belirlenen değerlerin kişinin gerçek deneyimiyle daha yakın ilişkili olmasını sağlar. Bu değişiklikler arasında yeniden tanımlanmış, önemli ölçüde daha katı test koşulları ve daha yüksek hızlarda daha uzun süreli testler (20 yerine 30 dakika) yer alır.

CO2 emisyonunun daha kesin bir şekilde elde edilmesi amacıyla yeni test prosedürü daha önce olduğu gibi standart donanımın yanı sıra otomobile ait tüm özel donanım seçeneklerini de içerir. Bu durum, her otomobil tipi için aerodinamik, ağırlık ve sürtünme oranına bağlı olarak mümkün olan en düşük ve en yüksek standart tüketim değeri olmak üzere iki değeri ortaya çıkarır. WLTP sayesinde gelecekte bir otomobilin tüketim ve CO2 emisyon değerlerini daha iyi değerlendirebileceksiniz. Özel otomobil konfigürasyonu durumunda ise bağımsız standart değer doğrudan iletilecektir. Yüksek doğruluğa rağmen, bu test prosedüründe de sapmalar görülmesi mümkündür. Günlük tüketim ve CO2 emisyonu farklı topografik, iklimsel koşullara ve kişisel sürüş tekniğine bağlı olmaya devam eder. Trafik durumu, taşınan mevcut yük ve klima sistemi gibi cihazların kullanımı da otomobilin tüketimi üzerinde etkilidir. Bu da test koşullarının her zamankinden daha gerçekçi olmasıyla daha yüksek yakıt tüketimi ve CO2 değerlerinin yanı sıra elektrikli otomobiller için kağıt üzerinde daha düşük menzil beklendiği anlamına gelir. Ancak bunun gerçek yakıt tüketimi veya menzil üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Üstelik BMW Group tüketim ve menzili iyileştirmek üzere sürekli olarak yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

BMW Group şimdiden yeni test prosedürüne geçiş için çalışmakta ve yeni otomobiller, yeni motor modelleri ya da teknik düzenlemelerle ürün portföyünü kademe kademe hazırlamaktadır. Bu BMW Group’un tüm filosunda yer alan otomobillerin her zaman yasal yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlayacaktır.

Eylül 2017’den itibaren WLTP yeni tip onayları için zorunlu olacaktır. Ancak kanun koyucu WLTP ile ölçülen değerlerin başlangıçta NECD değerlerine çevrilerek iletileceğini belirtmiştir. AB Komisyonu bu amaçla tüm otomobil üreticileri için bağlayıcı olacak bir korelasyon tekniği geliştirdi. Böylece geçişin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Süresi ilgili ulusal mevzuata bağlı olacaktır ve bu yüzden pazardan pazara değişiklik gösterecektir.

Eylül 2018’den itibaren, tüm üreticilerin AB ile İsviçre, Türkiye, Norveç, Liechtenstein, İsrail ve İrlanda’da satılan tüm otomobilleri WLTP’ye uygun şekilde test etme yükümlülüğü olacaktır.

Son olarak Aralık 2020 itibariyle, otomobil ruhsat alımına yönelik olarak AB mevzuatını kabul eden tüm ülkelerin, tüm otomobiller için WLTP değerlerini belirtmesi ve bildirmesi gerekecektir.

Devamı
Yeni test sayesinde laboratuvar ölçümleri, otomobillerin yol performansını daha iyi bir biçimde yansıtacak.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği

WLTP İLE NEFZ KARŞILAŞTIRMASI.

Bunlar, eski ve yeni test prosedürü arasındaki özel farklılıklardır.

Test prosedürü
NEDC
WLTP

GERÇEK SÜRÜŞ EMİSYONU.

Yolda kirlilik yaratan madde değerlerinin kısıtlanması.

WLTP’ye ek olarak, RDE (Gerçek Seyir Emisyonu) da Eylül 2018’den itibaren AB ile İsviçre, Türkiye, Norveç, Liechtenstein, İsrail ve İrlanda’daki tüm otomobil üreticileri için zorunlu olacaktır. Söz konusu RDE testlerinde, partiküler maddeler ve nitrojen oksit (NOx) gibi kirliliğe neden olan emisyon değerleri doğrudan yolda ölçülür. Bu yöntem, günlük sürüş sırasında beklenebilecek ortalama emisyon değerlerini belirler.

Kirlilik yaratan bu maddelerin değerini azaltmak için, BMW Group, modellerinin emisyonunu düşürmek üzere çeşitli teknolojileri kullanır.

Örneğin BMW BluePerformance önlemleri dizel motorlardaki nitrojen oksit emisyonunu düşürür. BMW Group nitrojen oksit emisyonlarını azaltmak üzere, nitrojen oksit (NOx) depolama özellikli katalitik konvertör olarak bilinen cihazları kullanır. Ek olarak ve modele göre AdBlue® üre çözeltisi içeren Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) nitrojen oksitin maksimum %90’ını su buharına ve aynı şekilde zararsız nitrojene dönüştürür.

BMW Group seri üretimde NOx depolama özellikli katalitik konvertörleri ve SCR sistemini kullanan ilk üreticidir.

2006’dan bu yana dizel otomobillerde partiküllü maddelerin azaltılması amacıyla ek olarak partikül filtreleri de yer almaktadır. Benzinli modellerde de kademeli olarak özel partikül filtreleri kullanılmaktadır.

Bu sayede BMW Group Eylül 2018’den itibaren tüm yeni otomobillerde zorunlu olacak EU6c egzoz emisyon standardının düşük eşik limiti değerleriyle uyum sağlayabilmektedir. EU6c egzoz emisyonu standardı EU6b’ye kıyasla benzinli motora sahip otomobiller için düşük partikül limitleri öngörür. Aynı limitler, hem EU6b hem de EU6c için çevrim dahilinde dizel motorlar için de geçerlidir.

Devamı

AB EGZOZ EMİSYONU STANDARDI.

AB EGZOZ EMİSYONU STANDARDI.

Azalan değerler ve artan zorluklar.

AB egzoz emisyonu standardı, AB dahilinde nitrojen oksitler ve partiküler maddeler gibi egzoz emisyonları için geçerli limitleri tanımlar. Limitler, motor ve otomobil tipine göre değişiklik gösterir. İklimin korunması ve hava kalitesine yönelik olarak limitler artan bir yoğunlaştırmaya tabi tutulur. Bu da otomobil üreticileri için yeni zorluklar oluşturur.

RDE: BIR BAKIŞTA EN YENI TEST PROSEDÜRÜ

Yeni kirlilik testi prosedürü hakkında daha fazla bilgi edinin.

SSS.

Sorularınız ve yanıtlarımız.

 • WLTP nedir?

  WLTP, Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü” ifadesinin kısaltmasıdır.

  Bu, Eylül 2018 itibariyle tüm araçlar için yasal açıdan bağlayıcı olacak olan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerlerinin daha gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için yeni bir test prosedürünü içerir. WLTP, önceden yürürlükte olan NEDC prosedürünün kademe kademe yerini alacaktır.

 • WLTP sürüş çevrimi nedir?

  Bir otomobilin tüketimi ve emisyonu sürüş tarzına ve diğer başka faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. WLTP için tüm dünyadan sürüş verilerinin toplanmasının nedeni de budur. Bu veriler düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere farklı ortalama hızda 4 temsili aşamayı tanımlamak üzere kullanıldı. Bu aşamaların her birinde, günlük sürüş stiline ilişkin durumları göstermek üzere farklı yoğunluklarda hızlanma, fren ve durma olasılıkları mevcuttur. Bu aşamaların bileşimi, üreticiye ait detaylarda ortalama değer olarak sunulan sürüş döngüsüyle sonuçlanır. Şehir içinde kullanılan elektrikli ve hibrit otomobiller için sürüş döngüsü beşinci bir aşama olan City aşamasını içerir. Bunun sonucu düşük ve orta seviye devirlerin ortalamasından elde edilir.

 • BMW Group WLTP ile ilgili yeni yöntemler konusunda neler yapıyor?

  BMW Group, halihazırda yeni test prosedürüne geçmek için çalışmalar yürütüyor ve ürün portföyünü yeni otomobiller, yeni motor modelleri ve teknik düzenlemelerle kademe kademe hazırlıyor. Bu durum tüm BMW filosundaki otomobillerin her zaman ilgili yasal çerçevenin hükümleriyle uyumlu olmasını sağlayacak.

  İlkesel olarak BMW Group otomobilleri, ilgili yasal gerekliliklerle uyumludur. Bu bilgi, ulusal ve uluslararası resmi araştırmalardan elde edilen sonuçlarla da onaylanmıştır.

 • WLTP benim için ne anlama geliyor?

  WLTP, belirtilen yakıt tüketimi ve CO2 değerlerinin gerçek yaşam koşullarına yaklaşık olmasını sağlayacaktır. Bundan bağımsız olarak, WLTP’de özel donanımın göz önünde bulundurulması kişisel otomobil konfigürasyonunu temel aldığından daha gerçekçi değerler elde edilmesini sağlar. Bununla birlikte daha gerçekçi değerler, içten yanmalı motorlar için daha yüksek tüketim ve CO2 değerleri, elektrikli otomobiller (plug-in hybrid otomobiller dahil) içinse daha düşük bir elektrikli kullanım menzili anlamına gelir. Bu sebeple yerel mevzuata bağlı olarak daha yüksek CO2 vergisi ortaya çıkabilir.

 • RDE nedir?

  RDE, "Gerçek Sürüş Emisyonu” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu nitrojen oksit (NOx) ve partiküllü maddeler gibi kirletici maddelerin belirlenmesine yönelik yeni bir prosedürdür. En önemli özelliği, ölçümün laboratuvar yerine gerçekçi sürüş koşulları altında yolda gerçekleşmesidir. Taşınabilir Emisyon Ölçüm Sistemi (kısaca PEMS) olarak bilinen bir cihaz, bu amaçla test otomobilinin egzozuna bağlanır.

 • EU6 nedir?

  Euro 6, kirliliğe neden olan maddelere yönelik mevcut egzoz emisyonu standardının adıdır. Partiküllü madde ve nitrojen oksit emisyonları için EU5’e kıyasla daha düşük maksimum değerler tanımlar. Eylül 2018’den* itibaren EU6c emisyon standardı zorunlu olacaktır ve EU6b’ye kıyasla benzinli motora sahip otomobillerdeki partikül madde sayısına yönelik olarak daha düşük limitler belirleyecektir. Aynı eşik limit değerleri, hem EU6b hem de EU6c için çevrim dahilinde dizel motorlar için de geçerlidir. Eylül 2019’dan* itibaren EU6d-TEMP ve Ocak 2021’den* itibaren EU6d, RDE ile paralel olarak partikül sayısı ve nitrojen oksit için eşik limit değerlerini yeniden bir miktar azaltacaktır.

  *Yeni otomobiller için geçerlidir. Yeni otomobil tiplerinin her biri 1 yıl önceden yeni egzoz emisyonu standartlarına tabi olacaktır.

 • Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ne anlama gelir?

  Dizel motorun egzoz sistemine AdBlue® adı verilen sıvı amonyak beslenerek otomobilin egzoz emisyon değerleri daha da azaltılabilir. AdBlue® özellikli Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) nitrojen oksiti yaklaşık %90 oranında azaltır. Geriye su buharı, nitrojen ve CO2 kalır.

 • BluePerformance nedir?

  BMW, otomobillerinin nitrojen oksit emisyonunu daha da azaltmak amacıyla BluePerformance teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, dizel motorun emisyon performansının daha da iyileştirilmesini sağlar. Dizel partikül filtresi ve NOx katalizöre ek olarak bazı modellerde AdBlue® enjeksiyonuyla birlikte SCR katalizör (SCR = Seçici Katalitik İndirgeme) egzoz gazlarında bulunan nitrojen oksidin önemli oranda azaltılmasını garanti eder.

 • Partikül filtresi nedir?

  Partikül filtresi, dizel motorlarda ve kısa bir süredir benzinli motorlarda bulunan partiküler maddenin azaltılmasına yönelik bir önlemdir.

 • WLTP elektrikli ve hibrit otomobiller için ne anlama geliyor?

  Elektrikli ve hibrit otomobiller çoğunlukla şehir içinde kullanıldığından WLTP düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere dört aşamaya City aşamasını eklemiştir. Bu düşük ve orta olmak üzere şehir içinde motorlu taşıt kullanım durumunu en iyi yansıtan aşamaların hızlarını bir araya getirir. Böylece verilen menzilin daha gerçekçi şekilde belirtilmesini sağlar.